Εταιρική Kοινωνική Eυθύνη

Η Π. Χαράκης Λτδ αναγνωρίζει τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης στην επιχειρηματική ηθική και εργασία προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Από το μεγάλο πορτφόλιο γης, η εταιρεία διαθέτει γη κατάλληλη για εμπορικά αναπτυξιακά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), προκειμένου να αναπτύξει ένα εμπορικό φωτοβολταϊκό πάρκο στο χωριό Πάνω Κυβίδες και φιλοδοξεί σε κοινοπραξία με άλλους εταίρους του κλάδου για την ανάπτυξη πολλών MW φωτοβολταϊκών πάρκων και αιολικών πάρκων.

Η δέσμευσή μας για ενεργειακά αποδοτικά έργα μπορεί να παρατηρηθεί ανοιχτά σε τρέχοντα έργα μας, που στεγάζουν συστήματα ηλεκτρονικού αυτοματισμού σε όλο το σπίτι προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη ενέργειας. Το Hara Elite Home συμμορφώνεται με την υψηλότερη πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης (κατηγορίας Α) λόγω χρήσης εξαιρετικών μονωτικών οικοδομικών υλικών, περσίδες σκίασης για προσόψεις κτιρίων, VRV τύπου κατηγορίας Α κρυφές μονάδες κλιματισμού, παροχές για ενδοδαπέδια θέρμανση με τη χρήση αντλιών θερμότητας, καθώς και ηλιακά και φωτοβολταϊκά πάνελ υποδομών στην οροφή που θα θερμαίνουν το τρεχούμενο νερό και θα παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο κτίριο.

Hara Elite Home Οροφή A
Hara Elite Home Οροφή Β

Send this to a friend