Σχέδιο για απόκτηση Κυπριακής (ΕΕ) Υπηκοότητας

Η Κύπρος προσφέρει αναμφισβήτητα το πιο ελκυστικό πρόγραμμα ιθαγένειας με επενδυτικά κριτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα πρωτοβουλία μετανάστευσης απευθύνεται σε μη ευρωπαίους μετανάστες επιχειρηματίες και επενδυτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στην Κύπρο. Η επένδυση αυτή επιτρέπει στον αιτητή και τον/τη σύζυγό του/της ( και στη συνέχεια τα παιδιά του αιτούντος) να είναι κάτοχοι κυπριακού διαβατηρίου με όλα τα οφέλη ενός Κύπριου πολίτη, όπως η ελεύθερη διακίνησης εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα βασίζεται σε μία διαδικασία επίσπευσης, η οποία αποφεύγει τη γραφειοκρατία και περιττά έγγραφα. Οι αιτήσεις για υπηκοότητα εξετάζονται εντός 3 μηνών και επιτυχόντες αιτητές λαμβάνουν αμέσως κυπριακά διαβατήρια.

Ένας επενδυτής, για να μπορεί να αιτηθεί κυπριακής υπηκοότητας, μπορεί να είναι μέλος μιας ομάδας επενδυτών αγνώστων σ' αυτόν, και πρέπει να επενδύσει σε ένα από τα ακόλουθα:

  • Ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους τουλάχιστον €2.5 εκατομμυρίων, ή,
  • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών ύψους τουλάχιστον €2.5 εκατομμυρίων (ομολόγα/ αξιόγραφα/ χρεόγραφα εγγεγραμμένα και εκδοθέντα στην Κυπριακή Δημοκρατία), ή,
  • Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής ύψους τουλάχιστον €2.5 εκατομμυρίων, ή,
  • σε αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον €2.5 εκατομμυρίων, ή,
  • καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες τακτής προθεσμίας τριών ετών ύψους τουλάχιστον €5 εκατομμυρίων.
Countries Included in the EU
Countries Included in the EU

Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές για τη μείωση της έκθεσης των χρηματοοικονομικών προαναφερθέντων περιουσιακών στοιχείων. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο και ακίνητα στην Κύπρο αξίας τουλάχιστο € 500.000 (δεν ισχύει για τα κριτήρια (iii.) επενδυτές).

Είμαστε ειδήμονες στο να εκπροσωπoύμε τον αιτητή για την επικοινωνία με τις αρχές και την προετοιμασία όλων των εντύπων αίτησης και σχετικών εγγράφων για υποβολή στις αρμόδιες αρχές. Μπορούμε να παρέχουμε συμβουλές σχετικά με κυπριακά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να αγοραστούν ή να ιδρυθούν και μπορούμε να βοηθήσουμε στην εύρεση και απόκτηση της ακίνητης περιουσίας, καθώς και την προετοιμασία των αναγκαίων συμφωνιών αγοράς και συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Send this to a friend