Άδεια Μόνιμης Διαμονής στην Κύπρο

Η Κατηγορία ΣΤ άδειας Μόνιμης Διαμονής στην Κύπρο προβλέπει ότι όλα τα μέλη της οικογένειας μπορούν να αποκτήσουν άδεια μόνιμης διαμονής ταυτόχρονα. Η διαδικασία απόκτησης της άδειας παραμονής διαρκεί περίπου δύο μήνες.

Οι αιτητές πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο ετήσιο ατομικό εισόδημα ύψους €30.000 το οποίο προέρχονται από το εξωτερικό, καθώς και επιπλέον €5.000 για κάθε εξαρτώμενο άτομο. Ένα οικιστικό ακίνητο που κοστίζει τουλάχιστον €300.000 θα πρέπει να αγοραστεί στην Κύπρο και το ποσό των €200.000 του κόστους αγοράς θα πρέπει να διευθετηθεί. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό ύψους €30.000 για μια καθορισμένη περίοδο τριών χρόνων σε μια κυπριακή τράπεζα που να έχουν μεταφερθεί από το εξωτερικό.

Η μόνιμη διαμονή στην Κύπρο εξασφαλίζει στον κάτοχό της και την οικογένειά του πρόσβαση τους σε ένα δεύτερο σπίτι, ασφάλεια σε περίπτωση που το περιβάλλον στη χώρα προέλευσης του γίνει δυσμενής. Συνήθως, οι κάτοικοι της Κύπρου έχουν το δικαίωμα για χαμηλότερα δίδακτρα πανεπιστημίων σε Ευρωπαϊκές χώρες αφού είναι μόνιμοι κάτοικοι μίας Ευρωπαϊκής χώρας. Περαιτέρω, ένα κυπριακό (ΕΕ) διαβατήριο μπορεί να αποκτηθεί έπειτα από 7 χρόνια διαμονής στην Κύπρο.

 

Molos, Limassol
Molos, Limassol

Send this to a friend